Serwis Klimatyzacji

Sprawdzimy stan twojej klimatyzacji
  1. Znaczenie klimatyzacji

 

Klimatyzacja w samochodzie służy do obniżenia temperatury powietrza we wnętrzu auta oraz utrzymania jej na odpowiednim (komfortowym poziomie). Klimatyzacja to standard, który dodatnio oddziałuje także na bezpieczeństwo. Podczas jazdy w sezonie letnim kierowca zachowuje koncentrację, ponieważ w kabinie panuje przyjemny chłód. Jedzie on dłużej skoncentrowany oraz odprężony, dłużej zachowuje spostrzegawczość oraz zdolność do reakcji. Klimatyzacja wykazuje zalety nie tylko latem, ale także w czasie innych pór roku: przykładowo zapobiega parowaniu szyb.

  1. Zasada działania klimatyzacji

 

Zasada działania klimatyzacji w samochodach jest niemalże taka sama jak w lodówkach czy klimatyzatorach domowych. Ciepłe powietrze schładzane jest przez czynnik chłodniczy krążący w układzie urządzenia. Najprościej można to nazwać „wymianą czynnika” czyli cykliczną zmianą stanu skupienia z ciekłego w lotny. Takie przejście skutkuje znacznym obniżeniem temperatury gazu oraz ponownym przejściem w stan ciekły.

  1. Budowa klimatyzacji

 

Każdy układ klimatyzacji składa się z kilku podstawowych elementów:

  • Skraplacz nazywany także chłodnicą klimatyzacji, jest umieszczony z przodu pojazdu,         możliwie najbliżej wlotu powietrza z atrapy i przedniego zderzaka.
  • Parownik, podobny do nagrzewnicy  umieszczony jest wewnątrz pojazdu. Do niego poprzez zawór rozprężny trafia czynnik w postaci lotnej o stosunkowo niskiej temperaturze. Jego podstawowym zadaniem jest oddanie poprzez radiator niskiej temperatury gazu krążącego w jego wnętrzu do kanałów wentylacyjnych pojazdu.
  • Zawór rozprężny umieszczony jest w komorze silnika przy przegrodzie oddzielającej ją z kabiną. Jego działanie  powoduję rozprężenie czynnika, czyli przejście z postaci ciekłej do gazowej, co skutkuje bardzo silnym obniżeniem temperatury gazu.
  • Gaz, którego niska temperatura została wykorzystana do schłodzenia pojazdu, zostaje zassany przez kompresor do skraplacza, w którym przechodzi zmianę stanu z lotnego w ciekły. W nowoczesnych układach klimatyzacji stosuję się dodatkowo tzw. filtr osuszacz. Montowany jest on na odcinku wysokiego ciśnienia  w celu zbierania drobnych zanieczyszczeń oraz wilgoci.

 

  1. Serwisowanie klimatyzacji

 

Nie wszyscy kierowcy wiedzą, jak należy poprawnie eksploatować klimatyzację, aby jej działanie było skuteczne i jednocześnie nie szkodziło zdrowiu. Pomimo prostej obsługi klimatyzacji nie należy zapominać, że za tym wszystkim kryje się skomplikowany układ techniczny, który wymaga poprawnej eksploatacji kompetentnych warsztatów, mogących go skontrolować i poddać obsłudze technicznej. Sporadyczna kontrola nie wystarczy, aby wyeliminować drogie naprawy będące skutkiem braku właściwego serwisowania.

Jeśli klimatyzacja nie jest odpowiednio wydajna, szyby parują, a z wentylacji wydobywa się nieprzyjemny zapach, są to wyraźne sygnały, że musimy zainterweniować i wybrać się do wyspecjalizowanego serwisu.

Raz w roku (przed sezonem letnim) powinniśmy dokonać standardowych czynności polegających na wymianie filtra kabinowego, czyszczeniu kanałów dystrybucji powietrza do wnętrza kabiny, odgrzybienie  parownika oraz sprawdzenie drożności kanału odprowadzającego skropliny z parownika klimatyzacji. Nie rzadziej niż co dwa lata układ klimatyzacji powinien oczyszczony być z wilgoci i uzupełniony w czynnik chłodzący do wymaganego poziomu.
Wbrew powszechnie panującym opiniom instalacja klimatyzacyjna w samochodzie nie jest bezobsługowa. Przez węże i ich połączenia oraz  poprzez uszczelniacze stosowane w kompresorach klimatyzacji może ubyć rocznie – w drodze „naturalnego parowania” – do 15 % środka chłodzącego ( nazywamy to wtedy ubytkiem sezonowym ).  Ma to znaczący wpływ na wydajność chłodzenia . Jeśli ubytek czynnika jest wyższy ,to mamy już do czynienia z nieszczelnością układu, którą należy zdiagnozować , a następnie usunąć.

Olej zawarty w środkach chłodzących smaruje sprężarkę klimatyzacji. Brak środka chłodzącego oznacza zawsze ryzyko niedostatecznego smarowania sprężarki, co w najgorszym wypadku kończy się całkowitą awarią tego zespołu. Poza tym niedobór środka chłodzącego powoduje dodatkowe zużycie paliwa, ponieważ sprężarka musi pracować częściej i dłużej, żeby odpowiednio ochłodzić wnętrze.

Filtr pyłkowy instalacji bardzo ciężko pracuje – odfiltrowuje z powietrza pył, kurz, zarodniki i inne zanieczyszczenia – do 300m³ powietrza zewnętrznego na godzinę. Łatwo sobie wyobrazić, że po około roku jest on już „nasycony” i musi być wymieniony. Jednakże źle konserwowane instalacje powodują jeszcze gorsze zagrożenia. Parownik- część systemu klimatyzacji i wentylacji – znajdujący się pod tablicą rozdzielczą, w wilgotnym i ciemnym otoczeniu. Dla bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów jest to idealna przestrzeń życiowa. Zarazki te przechodzą dalej przez system wentylacji do wnętrza pojazdu. U osób wrażliwych wywołują one – poza niebezpieczeństwem choroby – rozmaite reakcje alergiczne, jak np. kichanie, kaszel, łzawienie oczu. Dlatego też nie należy czekać z konserwacją klimatyzacji, aż nieprzyjemny zapach z wentylacji w drastyczny sposób przypomni o zagrożeniu dla zdrowia. Regularna dezynfekcja parownika rozwiązuje ten problem. Tu z pomocą może przyjść coraz popularniejsze ozonowanie wnętrza pojazdu – zabieg ten, dzięki silnemu działaniu utleniającemu, zabija pleśnie, grzyby, roztocza, bakterie i wirusy.

Trzeba także w lecie zwracać uwagę na zawartość środków zapobiegających zamarzaniu w płynie chłodzącym. Mimo, iż  instalacja klimatyzacyjna i układ chłodzenia silnika są dwoma oddzielnymi systemami, to jednak wpływają na siebie nawzajem, gdyż praca klimatyzacji powoduje dodatkowe obciążenie układu chłodzenia i wzrasta temperatura płynu chłodzącego. Związki, które zawarte są w płynie chłodzącym, nie tylko chronią przed zamarznięciem, lecz również a przed przegrzaniem silnika. Właściwa proporcja wody i środka chroniącego przed zamarzaniem, powoduje podwyższenie temperatury wrzenia płynu do ponad 120 st. C. Jest to niezwykle duża rezerwa, ważna szczególnie w lecie, kiedy to klimatyzacja i chłodzenie silnika są bardzo mocno obciążone przez wysokie temperatury otoczenia i długie podróże urlopowe.

Jeśli w pojeździe jest gorąco, organizm ludzki szybciej ulega zmęczeniu. Dodatkowo reakcje są spowolnione, a koncentracja jest słabsza. Powoduje to znaczący wzrost zagrożenia wypadkiem. Środkiem zaradczym są instalacje klimatyzacyjne, wystarczająco ochładzające wnętrze pojazdu. Jednakże te korzyści pod względem bezpieczeństwa są zagwarantowane tylko wtedy, gdy instalacja pracuje nienagannie. To z kolei wymaga regularnych konserwacji. Podobnie jest w zimie –tu włączenie klimatyzacji jest doskonałym środkiem przeciwdziałającym zaparowaniu szyb. Dzięki temu kierowca ma niczym nie ograniczoną widoczność – nieodzowny warunek właściwego reagowania na niebezpieczne sytuacje.